Vendor Lease

U bent producent en/of leverancier van productiemiddelen. U kent uw markt en de kwaliteit van uw producten. Toch valt in vrijwel ieder verkoopgesprek het woord “F I N A N C I E R I NG “.

Diependael Lease biedt u de mogelijkheid deze vraag te beantwoorden middels VENDOR LEASE.

Vendor lease werkt verkoopbevorderend en versterkt de band met uw potentiële klant. Eigenlijk werkt het simpel: U verkoopt uw product tegen een contante prijs aan de klant, de klant verkrijgt zijn product zonder langdurig reserveren en Diependael Lease verzorgt de financiering van het product. Voor iedere partij een win win situatie.

De voordelen van Vendor Lease

Uw voordelen zijn:

  • Bevordering van uw verkoop zonder bijkomende kosten of het verstrekken van een leverancierskrediet
  • Zekere ontvangst van de tussen uw afnemer en u overeengekomen verkoopprijs
  • Eventueel onderhoudscontract gedurende de looptijd van de lease
  • Goede uitgangspositie voor vervolgopdrachten

De voordelen voor uw klant zijn :

  • Directe beschikking over de nieuwste en state of the art productiemiddelen
  • Geen onoverbrugbaar gat in de liquiditeit wegens contante betaling maar een gespreide betaling van maximaal 84 maanden.
  • Een 100 % financiering op het productiemiddel zonder verpanding van debiteuren en voorraden of nog erger een persoonlijke garantie
  • Het productiemiddel brengt zijn eigen leasetermijnen op en draagt direct bij aan het resultaat

Hoe gaat Vendor Lease in zijn werk?

U bent in onderhandeling met uw klant en wordt geconfronteerd met de bekende vraag of het productiemiddel kan worden gefinancierd. U neemt telefonisch of via de mail contact op met Diependael Lease en krijgt direct een indicatieve aanbieding. Spoedeisende vragen beantwoorden wij zelfs nog tijdens uw verkoopbesprekingen.

Natuurlijk kunnen wij u bijstaan op incidentele basis maar beter is nog een langere vendorrelatie aan te gaan waarbij wij uw verkoopstaf voorzien van brochures over de voordelen van de lease en waarbij u uw klant direct kan voorzien van alle leasefeiten.

Tenslotte kunt u besluiten om zelf op te treden als lessor of verhuurder en Diependael Lease de adminstratieve ondersteuning en herfinanciering te laten verzorgen dan wel Diependael Lease het gehele financieringstraject op te dragen. Uw vendorklant zal door ons nimmer worden benaderd zonder uw voorafgaande toestemming.